Privacyverklaring Nieuwsblad Camperaarskrant

Via de website www.camperaarskrant.com worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De eindredactie van Camperaarskrant acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot … More