Portugal: Nieuwe actie politie op wildkampeerders

Deze dinsdag kregen een aantal wildkampeerders aan een stuwmeer in Alentejo een voor hen onverwacht bezoek van de Guarda Nacional Republicana.

Vijftien eigenaren van een camper werd proces-verbaal aangezegd en gesommeerd om zich van de illegale locatie te verwijderen.

Een officier van de G.N.R. legt uit “dat het wild kamperen in Portugal is verboden. Letterlijk zegt de betreffende wet dat het kamperen zonder vergunning wordt beboet tussen de 150 € en 200 €”.

Ook in 2018 was de G.N.R. in deze regio, net als in veel andere natuurgebieden van Portugal, acief om het fenomeen “wildkamperen” een halt toe roepen. Dit beleid wordt in 2019 met meer inzet voortgezet.

Afgezien deze acties in het noord-oosten van Alentejo blijft de GNR ook optreden tegen het illegaal kamperen aan de door ook Nederlandse clubs aanbevolen illegale locaties aan de Portugese westkust.

De APCAA, een grote vereniging van campingeigenaren aan de Algarve en in het westelijk deel van Alentejo, maakt zich nu ook sterk dat er een keer een rigoreus einde komt aan deze vorm van illegaliteit. De voorzitter: “Deze camperaars hebben niet zoveel goeds voor met ons land. Zij laten her en der hun vuilnis en zelfs chemische toiletinhoud achter en dragen door geen belasting te betalen niets bij aan de economie van ons land”.