Brandrisiko Portugal: Einde tolerantie bij de G.N.R.

Sinds enkele dagen is de tolerantie periode, die de Portugese overheid had ingesteld, voorbij. Als een inwoner van Portugal zijn groenafval wil verbranden, dan moet hij dat eerst schriftelijk melden bij de gemeente.

Dat aanmelden kan volledig online en direct wordt zichtbaar of een aanmelding in beginsel goed is gekeurd.

Bij het verbranden van het restafval, bijvoorbeeld ontstaan bij de wettelijk verplichte schoonmaak, waarover Camperaarskrant.com al eerder informeerde, moet de betrokkene een aantal voorzorgsmaatregelen nemen.

Verantwoordelijkheid blijft
Als de betrokkene door zijn handelen een buitenbrand veroorzaakt, hetzij op een stuk land met struikgewas, natuurlijk ook in een bos, dan blijft hij verantwoordelijk.

Strafbare brandstichting
Een uit de hand gelopen vuurtje kan leiden tot arrestatie door de G.N.R. en het voorgeleid worden aan de rechter wegens opzettelijke brandstichting wat ook in Portugal een misdrijf is.

G.N.R. Ambiente en GIPS op een voorlichtingsbijeenkomst

Grote landelijke informatie-actie
Leden van de Guarda Nacional Republicana hebben in heel Portugal bijeenkomsten georganiseerd om de bevolking en vooral ook betrokken ondernemers over de maatregelen en de preventie en zeker ook de meldplicht vooraf, te informeren.

Belastingdienst deed ook mee
De Belastingdienst van Portugal beschikt over alle mogelijke emailadressen van de belastingplichtingen en om die reden heeft de Belastingdienst in opdracht van de overheid ook haar steentje bijgedragen om elke belastingplichtige over de nieuwe maatregelen te informeren. Er zal amper nog een ingezetene in Portugal zijn die zich nog kan beroepen op “ik wist het niet”.

Rond campings dienen stroken van 100 meter brandveilig te zijn gemaakt

Zero tolerantie en hoge boetes
Bij de voorlichtingsbijeenkomsten maakten de leden van de G.N.R. Afdeling Milieu onverbloemd duidelijk dat het gedaan is met de tolerantie. “In 2018 kon nog iets door de vingers worden gezien, toen hadden we ook nog niet echt de middelen, zoals deze voorlichtingsbijeenkomsten en het registratiesysteem om een voorgenomen verbranding aan te melden, Maar nu wij zo grootschalig in staat zijn geweest om alles en iedereen voor te lichten, is het voorbij met de tolerantie die tot nu toe werd betracht,” vertelt een Korporaal van de afdeling Ambiente van de G.N.R. aan het einde van zo’n voorlichtingsbijeenkomst.

Geen aandacht voor de CO2-uitstoot
In Portugal is, ondanks dat het CO2-reductie Verdrag van Parijs mede werd ondertekend, geen praktische aandacht voor het terugdringen van de enorme ongezonde hoeveelheden CO2 die de mensheid bedreigt. Ook Portugal heeft fabrieken waar resten van houtafval ter verbranding kunnen worden aangeboden, vervolgens wordt daarmee weer energie opgewekt.

“Steek maar in de brand”
Een campingeigenaar vertelt dat hij de gemeente waarin zijn camping zich bevindt, had gevraagd om een grote hoop afgezaagde struiken, w.o. brem en eucalyptustakken, op te komen halen. Het was een grote hoeveelheid, ontstaan door te voldoen aan de verplichte “schoonmaak” van het terrein en het “opschonen” van de bomen die op de camping staan. Deze moeten tot 50% – of maximaal 6 meter vanaf de grond – worden ontdaan van alle takken. Het antwoord van de presidente van die gemeente was: “Steek maar in de brand”, alsof ik zit te wachten op 1) een enorme brandplek op mijn camping om dat aan de toeristen te tonen en 2) op een eventuele arrestatie wegens brandstichting,” vertelt de uitbater. “Ik ben toch niet van de brandweer?, hoe moet ik een vuur onder controle zien te houden, moet ik die vonken en vliegas uit de lucht filteren?”, vraagt hij zich af.

Bij de gemeente gedumpt
“Uiteindelijk heb ik iemand met een vrachtwagentje ingehuurd en het zaagafval, takken, brem, eucalyptus en dergelijke bij de gemeente-werkplaats gestort. Natuurlijk weten ze dat ik dat heb gedaan, maar ik heb ook niets of iemand meer gezien of gehoord, dus zal dat wel de beste methode zijn geweest”, besluit deze ondernemer.