Portugese Campingorganisatie zoekt hulp bij ICNF

Naast dat de APCAA, een organisatie van een aantal campings in Algarve en Alentejo met het weigeren mee te werken aan de invoer van de toeristenbelasting, een vorm van burgelijke ongehoorzaamheid willen gaan tonen, kondigde de sinds een jaar voorzitter Joaquim Lourenço aan dat zij als vereniging ook in gesprek wil gaan met het ICNF.

Het ICNF is wat in Nederland het Staatsbosbeheer, in België het Natuurbeheer wordt genoemd. De volledige Portugese naam is Instituto da Conservaçao da Natureza e das Florestas. Deze organisatie, die rechtstreeks valt onder het Ministerie van Landbouw, Bossen en Landelijke Ontwikkeling, is ook nauw betrokken bij het in januari groots gepresenteerde aktieplan “Floresta Segura 2019”, waarover deze krant al berichtte.

Typisch voorbeeld van wildkampeergedrag in Portugal

Boete tot 200 €
Verwacht wordt dat de APCAA bij het ICNF een welwillend oor zal krijgen, maar deze door de overheid aangestuurde organisatie heeft absoluut te weinig middelen, lees bijvoorbeeld voldoende Vigilantes (surveillanten) met voertuigen, om tegen het wildkamperen op te kunnen treden. In die delen van Portugal waar het ICNF wel over surveillanten beschikt wordt met regelmaat tegen het wildkamperen opgetreden. De surveillanten hebben als “BOA”, Bijzonder Opsporings Ambtenaar, ook de bevoegdheid om een bekeuring uit te schrijven. Een bekeuring kan variëren van 150 € tot 200 €. In veel gevallen wil het ICNF liever eerst alleen overgaan tot het waarschuwen en wegsturen van de wildkampeerders.

ICNF is al aktief tegen wildkamperen
Aan de redactie van Camperaarskrant.com liet het ICNF eerder al weten dat zij conform de haar ter beschikking staande middelen, lees voertuigen en mankracht én met toepassen van haar legale competenties op dit terrein, haar inspanningen al levert om ervoor te zorgen dat de recreanten in de natuurgebieden worden geïnformeerd dat in Portugal niet zonder vergunning overnacht mag worden.

Dat wordt als kamperen zonder vergunning gezien en de Portugese wet voorziet in dat algemene verbod, waarmee Portugal niet afwijkt van de wettelijke regels die in vrijwel alle Europese landen en zeker in Nederland, Frankrijk, Duitsland en België gelden.

Brieven aan gemeentebesturen
Waar het ICNF, waar het illegale kamperen wordt geconstateerd, brieven aan het hoofd van die bepaalde gemeenten, in het zoeken naar het gevoelig maken van de presidente (burgemeester) van de gemeente over de noodzaak om ter plekke de nodige voorzieningen tegen het wildkamperen te treffen.

G.N.R. Portugal in aktie tegen wildkampeerders

Optreden G.N.R.
Als er een gemeente is waar de betreffende presidente weigert om die gevraagde maatregelen te treffen, bijvoorbeeld door gewoon geen antwoord te geven, dan rest alleen een optreden met de wet in de hand. Daarvoor is dan in de meeste natuurgebieden, als ook elders in het zuid-europesevakantieland, de G.N.R. de aangewezen instantie om tegen de wildkampeerders op te treden.