Geen eenheid EU op Google Tax

Het voorstel om een ​​digitale belasting in te voeren – beter bekend als Google Tax – voor Noord-Amerikaanse technologie multinationals werd deze week opnieuw afgekeurd tijdens de Ecofin-Raad, waarvoor de ministers van Economie en Financiën van alle EU-lidstaten, onder leiding van de Portugese minister Mario Centeno, bijeen waren.

Gejuich door multi-miljardairen
Het was opnieuw niet mogelijk om unanimiteit te bereiken, dus het belastingplan is weer afgekeurd. Het resultaat werd direct toegejuicht door internetreuzen, waaronder Google, Apple, Facebook en Amazon (verenigd in de GAFA), die zich altijd hebben verzet tegen het 3% -tarief op hun inkomsten en het zelfs als ‘discriminerend’ zijn gaan beschouwen.

Stijgende winst
Het moederbedrijf van Google boekte in het laatste kwartaal van 2018 met 8,95 miljard dollar opnieuw een stijgende winst. Met de vele slimme constructies betaalt deze mega multinational naar verhouding vrijwel nergens op de wereld een dollar belasting. Een uitzondering zijn de Verenigde Staten. Als gevolg van een herziening van het Amerikaanse belastingstelsel dienden bedrijven eenmalig meer belasting te betalen. Toen betaalde Google grif het bedrag van 9,9 miljard dollar.

Kleine landen tegen
In de EU zijn het enkele kleine landen die tegen blijken te stemmen, dat zijn Ierland, Finland, Denemarken en Zweden. Het is bekend dat enkele van deze landen een eigen vorm van “deal” met enkele internetreuzen hebben.

Toch belasting op Google en anderen
Spanje, Frankrijk, Italië en Oostenrijk, hebben ervoor gekozen om verder te gaan met hun eigen digitale belastingplannen.