Portugal betaalt 4 miljoen “Aow” aan overledenen

Bij meer dan 40 zaken werd de de ouderdomsrente meer dan 10 jaren lang doorbetaalt.

De Portugese dienst voor Sociale zekerheid heeft vier miljoen euro aan nabestaanden uitkeringen en eigen pensioenen betaald aan overleden begunstigden.

De Portugese “Tribunal” de Contas, in Portugal is overal wel een rechtbank voor te vinden, verrichte een controle richtte op uitkeringen bij overlijdenszaken waarbij de uitkering in 2016 en 2017 werden beeindigd en ontdekte daarbij de grote aantallen onverschuldigde betalingen.

Van het totaalbedrag komt € 3,7 miljoen overeen met nabestaanden-uitkeringen (Aow, red) gedurende de gecontroleerde jaren, terwijl ongeveer € 0,4 miljoen betrekking heeft op pensioenen.