Portugal stagneert in bestrijding van corruptie

Transparency and Integrity (TI-PT), het nationale deel van de internationale NGO organisatie, informeert dat de index 2018 aantoont dat Portugal onder het West-Europese gemiddelde scoort. De score van Portugal is 30, wat weer een slechtere score is dan de 29e plaats in 2017.

Een score van 0 betekent dat het land zeer corrupt is, een score van 100 is de vertaling dat een land zeer transparant is.

Schandalen
“Sinds 2012 staat Portugal midden op de Europese kalender, zonder herkenbare vooruitgang in de strijd tegen corruptie. De opeenstapeling van schandalen van gebrek aan ethiek in het openbare leven, het falen van een Transparantiecommissie in het Parlement die in drie jaar geen resultaten heeft opgeleverd of pogingen tot politieke controle over de Hoge Raad voor de Magistratuur en het Openbaar Ministerie zijn de praktische vertaling van een gebrek aan politieke wil dat zichtbaar is en wordt erkend door de externe waarnemers die deze index samenstellen,” zegt de president van Transparantie en Integriteit, João Paulo Batalha.

Alleen maar praten, niet handelen
“Het is een feit dat de regering in geschillen met de OESO over de impact van corruptie op de economie wil blijven praten, in plaats van eens een nationale strategie te voeren om deze plaag te bestrijden, toont aan dat het huidige beleid onveranderd blijft, in plaats tegen de corruptie in te gaan. En dit beleid is helaas de afgelopen jaren consistent geweest, ongeacht de samenstelling van de regering “, voegt João Paulo Batalha er nog aan toe.