G.N.R. Portugal verklaart het hele grondgebied tot “Safe Forest 2019” – ook meer controle op wildkampeerders

De Nationale Republikeinse Garde (GNR) van Portugal heeft zich, met directe ingang tot 6 december a.s., voor het gehele nationale grondgebied, de operatie “Safe Forest 2019” voorgenomen.

Bij de nationale actie die precies 325 dagen zal duren, worden de GNR-diensten voor het Natuur en Milieu Dienst (SEPNA) en Snelle Interventie Groep (GIPS), de planning en uitvoering van de bewustmaking van de bevolking en het toezicht betrokken.

Een Jeep van de GIPS, de snelle interventiemacht van de G.N.R.

Patrouilles
Met meer patrouilles zal worden gelet op het beheer van de “brandstof” voor bosbranden, met de versterking van de controle op risicovol gedrag van de bevolking, met name om de branden in het binnenland te voorkomen. Doel is om de veiligheid van de bevolking en hun eigendommen te waarborgen en de nationale bossen te beschermen.

Geen inhaken op het Europese CO2 akkoord
De G.N.R., is in samenwerking met de Nationale Bescherming Bevolking (ANPC) en het ICNF, de Portugese organisatie voor het natuurbehoud, van plan om de bevolking in het algemeen en in het bijzonder de lokale overheden, boseigenaren, schoolgemeenschappen en boeren, bewust te maken op de aandacht voor het belang van preventieve maatregelen. In het bijzonder zal worden gelet op het gebruik van vuur voor het schoonmaken en het verwijderen van struiken door dat te verbranden. Ondanks het CO2-akkoord van Parijs en het recent overeengekomen klimaatakkoord, over de inperking van de COw uitstoot, blijft het in Portugal wettelijk toegestaan om ingaande de herfst tot en met dieper in het voorjaar struik- en bosafval te verbranden. Eerder in 2018 daarnaar gevraagd antwoordde een hoge GNR-officier aan de redactie van Camperaarskrant.com dat deze traditonele gewoonte in Portugal niet is verboden. Menig toerist blijft zich verbazen over het ontelbare aantal rookpluimen die door het land heen de lucht in blijven gaan.

Gemeenten werken niet mee
“Portugal heeft meerdere grote verbrandingsovens, die het groenafval, zoals struiken en bomen accepteren. Het zijn wel de gemeenten die voor het aanvoer naar die fabrieken moeten zorgen en daarvoor lijkt in Portugal niet veel belangstelling aanwezig”, vertelt een natuurliefhebbende duitse expat in de regio. “Toen ik vorig jaar in mei bij mijn gemeente vroeg om een fikse hoeveelheid groenafval af te voeren, omdat ik ineens verplicht was mijn land extra schoon te maken, ook de bomen fiks te snoeien, was de reactie van de Presidente (burgemeester, red.) dat ik het maar in brand moest steken.”

Verbrandingsoven in Chamusca in het district Santarém

De expat ziet dit als een gemiste kans, want de verbrandingsovens zorgen weer voor nieuwe energie. Hij vertelt dat hij zich daarna van een enorme hoeveelheid bosafval heeft ontdaan door het bij de gemeente op een aanwezige stapel te deponeren. “Ik moest wel, want als ik het had aangestoken en het vuur zou ongewild uit de hand lopen, dan ben ik wel degeen die dan direct door de G.N.R. wordt gearresteerd,” besluit de overigens heel gelukkig in Portugal levende duitser.

Frans Timmermans op bezoek in het Portugese Marvao

“Gemiste kans” voor Nederlandse 1e vice-voorzitter van de EU Commissie
In 2018 probeerde een redacteur van Camperaarskrant.com om aan Frans Timmermans, eurocommissaris en tevens de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, hierover een vraag te stellen. Hij is nu kandidaat voor het Europese voorzitterschap van de Commissie en was in augustus in Portugal om in het kader van “Summercemp” met jongeren over de toekomst van Europa te spreken.

De 1e vice voorzitter van de Europese Commissie in Portugal

Hierbij verhaalde hij als zijn les voor de toekomst hoofdzakelijk over zijn eenvoudige afkomst, “ook mijn vader was mijnwerker, dus ik weet waar ik vandaan kom.” Helaas reageerde hij helemaal niet via zijn rechtstreekse email, ook zijn woordvoerder wilde niet reageren. Een gemiste kans, maar wel tekenend voor zijn belangstelling voor dit enorme milieuprobleem waar Portugal al tientallen jaren mee kampt.

SEPNA is de milieu-politie van de G.N.R.

Luchtmiddelen
Ter ondersteuning van de ANPC, zal de sectie bestrijding landelijke branden van de GNR, de GIPS, haar middelen gaan inzetten op de eerste interventie bij brandmeldingen, zoals in onze taal “de eerste klap die daalder waard is” opgeld doet.

Elk jaar huurt Portugal tientallen luchtmiddelen in om de branden te bestrijden

Daarbij kan de GNR zelf luchtvaartmiddelen, zoals blushelicopters en -vliegtuigen in laten zetten en de GNR-dienst SEPNA zal zich bezig houden met het onderzoek van de branden om de oorzaken te detecteren.

92% minder gebied verbrand
De bescherming van personen en goederen, in het kader van de landelijke branden, krijgt elke prioriteit van de GNR. Het preventieve optreden, met de betrokkenheid van de gehele bevolking, alsook de openbare en particuliere instellingen, wordt voortgezet. Hierdoor zijn in 2018, in vergelijking met 2017, het aantal gemelde branden met 40% verminderd en werd het totale verbrande gebied zelfs met meer dan 92% verminderd. De een week voortwoekerende brand vanuit Monchique was de laatste grote brand in Portugal, maar deze brand die een week duurde ging wel door tot in de kustplaatsen aan de Algarve.

G.N.R. in actie tegen wildkampeerders in
Setúbal

Meer controle op illegaal kamperen
“Tot het hele pakket van maatregelen kan ook het optreden tegen het wildkamperen in Portugal worden gezien”, aldus een officier van de GNR tegenover een van onze redacteuren. Al in 2018 trad de op militaire basis geschoolde politiedienst meer op tegen wildkampeerders, waarvan ook in Camperaarskrant.com verslag is gedaan. Met grote regelmaat werden grotere acties ingezet om het kamperen zonder vergunning een halt toe te roepen. “Dit is een groep die geen controle biedt op het omgaan met het milieu en in Portugal is het kamperen – net als in vrijwel alle andere europese landen – niet toegestaan”, dus de politieman.

Ook de Vigilantes de Natureza mogen verbaliseren

Natuurpolitie
Ook de Portugese overheidsorganisatie voor natuurbescherming, ICNF, kan tegen wildkampeerders optreden. Deze overheidsdienst heeft “Vigilantes de Natureza” in dienst, in Nederland zijn dat de boswachters, die bekeuringen uit kunnen delen. In het jaar 2018 waren ook deze natuursurveillanten betrokken bij meerdere grote politieacties.

Volgens de militaire politie-ambtenaar lijken het vooral de Franse- en Nederlandse camperaars die de meerderheid uitmaken van de wildkampeerders in Portugal. Niet alleen verzorgt een wildcamperaar een belangrijke overlast op het milieu, waarvoor de bevolking de prijs betaalt. “Het is ook wel logisch te bedenken dat een wildcamperaar ook een verhoogd gevaar voor branden bij zich draagt”.

Lezersservice: Informatie over het wildkamperen in Portugal en andere landen van Europa leest u door hieronder in de balk het woord “Wild” in te vullen. Wilt u alle artikelen over de G.N.R., type dan GNR of ook G.N.R. in.