Vila Nova de Milfontes – Odemira – heeft het gehad met plaag aan wildkampeerders

De raad van de deelgemeente van Odemira, Vila Nova de Milfontes, heeft unaniem ingestemd met een motie die tot doel heeft om de regio te beschermen tegen “de plaag van het wildkamperen.”

Door de leden van de gemeenteraad werd een bloemlezing gegeven van overvolle parkeerterreinen met alleen maar campers, omgebouwde bestelwagens en zelfs tenten, het illegaal overnachten en natuurlijk de aantastting van de natuurlijke schoonheid van de Costa Vicentina.

Minachting van de wet
Ook het totale minachten van de wetgeving, het niet betalen van de boetes, en de enorme hoeveelheden afval, kwamen ter sprake.

De vergadering nam het volgende besluit:

1 – verzoek aan de nationale overheid om de wet 50/2006 van 29 augustus aan te passen, in de zin dat de geldboetes effectiever zullen worden, met bepalingen over het tijdig (eventueel direct) betalen, op straffe van inbeslagname van de documenten van het voertuig;

2 – dat meer toezicht zal worden uitgevoerd;

3 – met het verzoek om een exemplaar van het verzoek ook te sturen aan: de Voorzitter, de voorzitters van de parlementaire fracties van het parlement, de minister-president, de minister van Leefmilieu, het natuurpark van Zuidwest Alentejo en Costa Vicentina, de voorzitter van de gemeenteraad van Odemira en de burgemeester Gemeente Odemira.