Mislukte poging van de FCMP – “Federatie” van campings… in Portugal

De redactie komt dankzij een attente lezer en het opgebouwde archief in het bezit van documenten waaruit blijkt dat de Portugese Federatie voor Campisme en Montanhisme heeft geprobeerd om, zonder het medeweten van de honderden eigenaren van een camping in Portugal, een vorm van zeggenschap over alle campings in Portugal te krijgen.

Een campingeigenaar: “Het lijkt er wel stevig op dat het Paard van Troje buiten de deur is gehouden.

Het bestuur van de FCMP had zich tot Commissie over Toerisme van de Assembleia, het parlement van Portugal, gewend met een aantal voorstellen om bepaalde wetsartikelen rondom het kamperen met een camper aan te passen.

Voor een deel betrof het wijzigingen om opgelegde boetes tegen het wildkamperen sneller door de politie te kunnen incasseren. Een ander deel van de voorstellen betrof het nog duidelijker, dan voor iedereen die in Europa reist al duidelijk is, het omschrijven van wat nu precies een camper is. Natuurlijk weet iedereen wel dat je een camper koopt om er in te kamperen.

Angeltje
Het “angeltje” zit hem vaak in de staart en daar ontdek je een tekst die – als je het goed leest – probeert via de achterdeur aan de FCMP het wettelijke recht te geven om het reglement van een camping te kunnen controleren, zonodig dwingend te wijzigen. In het voorstel staat letterlijk, dat als dit tot wet zou zijn gekomen, de campingeigenaren verplicht zouden zijn om periodiek hun reglement ter goedkeuring aan de FCMP voor te leggen.

Dat zou een tot nu toe ongekende situatie creëren, want de meeste campings zijn helemaal niet bij de FCMP aangesloten. De vice-voorzitter van de FCMP desgevraagd aan een onzer verslaggevers dat 71 campings zich bij de FCMP hebben aangesloten en dat dezelfde FCMP zélf ook nog eigenaar is van een 7-tal campings.

Het pakket aan voorstellen van dit “burgerinitiatief” is er niet door gekomen. Dat was dan maar goed ten gunste van die honderden campingeigenaren die zich helemaal niet bij de FCMP hebben aan willen sluiten.

FCMP vertegenwoordigd 10% van de campings
Op de meer dan 280 campings die zich in Portugal bevinden zouden deze aantallen al een fikse minderheid op het totaal betekenen. Maar bestudering van de gegevens op de website van de FCMP leidt tot een aantal van slechts 26 aangesloten campings. Dat is minder dan 10% van de in Portugal actieve campings.

Een andere campingorganisatie, de APCAA – Vereniging van Campings in de Algarve en Alentejo – vertegenwoordigd duidelijk meer campings dan de FCMP.

Nederlands overlegplatform
Maar verreweg de meeste campings in Portugal hebben zich niet georganiseerd. De meer dan 40 campings met een Nederlandstalige eigenaar zijn niet bij de FCMP of APCAA aangesloten. Zij hebben zich georganiseerd via een overlegplatform, maar niet als vereniging. Op deze manier kunnen de leden elkaar via één centraal punt over handige en ook belangrijke zaken op de hoogte houden.

Je als meer voor doen
Het woord “federatie” blijkt in Portugal niet de waarde van de betekenis van dat te hebben zoals je die in vrijwel elk ander europees land wel hebt. Het moet een keer een slim iemand zijn geweest die 75 jaar geleden de naam “federatie” heeft vastgelegd en zo kan dan later worden geprobeerd om je als meer voor te doen dan je in werkelijkheid blijkt te zijn. Iedereen weet dat je 75 jaar geleden vrijwel geen camping had in Portugal. Een échte federatie in de zin van het woord is het ook nu niet. Maar FCMP is wél lid van de FICC Brussel, bij deze FICC zijn enkele vragen over deze feitenreeks gedeponeerd.

APCAA: 180.000 Wild camperaars
Voor dit jaar schat de APCAA het aantal wildkampeerders in Portugal al in op 180.000 campers, bij het eerdere aantal van 100.000 wildkamperende campers (2015/16) was al sprake van een verlies voor de Portugese staat van meer dan 100 miljoen euro afdracht aan Inkomsten belasting en meer dan 24 miljoen euro aan BTW afdrachten.