Roker wordt definitief een paria

Er is een principe-akkoord bereikt met staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) en antirookclubs en gezondheidsorganisaties. Met een ingrijpend pakket aan vergaande maatregelen zal voorrang worden gegeven aan een volledig rookvrije generatie.

10 Euro voor een pakje
Een pakje sigaretten zal over een paar jaar minimaal een tientje kosten. De eerste grote verhoging komt volgend jaar al.

Uitbreiding rookverbod in heel Nederland
In de zorg, bij de overheid en de horeca mag binnen een paar jaar helemaal niet meer gerookt worden. Ook niet meer in de nu nog aanwezige rookruimtes of in rookhokken op het eigen terrein. Die maatregel geldt ook voor schoolpleinen, speeltuinen en sportterreinen.

Volledig rookvrij
Ook alle bedrijven moeten volledig rookvrij worden. Niet alleen ook in de ruimtes binnen de bedrijven, maar ook het buiten roken wordt daarbij verboden.

Alle rookmiddelen
Het rookverbod zal gelden voor alle tabaksproducten, de e-sigaret, de shisha-pen, de waterpijp, en kruidenmengsels en aanverwante producten.

Navolging in Europa
Nederlanders met een onderneming in het buitenland blijken zich ook aan te sluiten op de actie “Op weg naar een rookvrije generatie”. Zo mag er bij een aantal bedrijven niet worden gerookt, meerdere campings in Portugal hanteren voor op de camping zelf ook al een rookverbod.

Minder brandgevaar op campings
De campings hanteren dit verbod niet alleen om gezondheidsredenen. “Ook leidt dit tot veel minder brandgevaar op de campings. Eén vonkje is genoeg om de camping in vlammen te steken, daarna gaat het vuur enorm snel. De gast gaat nadien naar zijn mooi geschilderd en behangen woning, maar wij zitten dan wel met een afgebrande camping en ons hele bestaan zou dan weg zijn,” aldus de woordvoerder van het overlegplatform van campings met Nederlandse en Belgische eigenaren in Portugal.

Volgens de woordvoerder, die een jaar geleden al melding maakte van het initiatief van een aantal campingeigenaren, leidt het rookverbod hoofdzakelijk tot complimenten en positieve commentaren van de overgrote meerderheid van niet-rokers uit de diverse noord-europese landen.

Aan de onderhandelingstafel was geen ruimte voor de tabaksindustrie. De tabaksbranche spreekt van een “dictatoriaal akkoord” en van een “vergaande inmenging in het privéleven van volwassen rokers”.