6 jaar Gouden Visum levert Portugal al 4 miljard euro op

In de bijna zes jaar nadat de zogenaamde gouden visa in het leven is geroepen, is het geld dat burgers van landen van buiten de Europese Unie naar Portugal hebben overgemaakt, in ruil voor een verblijfsvergunning, ongeveer 4 miljard euro.

Groei turkse investeringen
Het zijn vooral de Chinezen die gebruik maken van deze mogelijkheid om – zonder problemen – een onbeperkt visum voor Portugal te krijgen. Het visum wordt zondermeer afgegeven als de aanvrager een bedrag aan investering meeneemt.

Maar ook burgers uit andere niet EU-landen maken er gretig gebruik van, in 2018 groeide het bedrag aan investeringen door Turken met 148%