Belgische Boswachter pakt slim illegale Camperplekken-website aan

Het liep voor de beheerders van het mooie Belgische natuurgebied, het Heverleebos, de spuigaten uit.

Van in het begin een enkele camperaar die de locatie als zijn camperplek verkoos, groeide het aantal illegaal kamperende camperaars al snel uit tot meer dan 10 per nacht.

De veroorzaker van de illegale situatie bleek een website te zijn. Camperaars gaven aan elkaar deze plek door, zoals dat met zoveel niet legale plaatsen in Europa gebeurt en als bijen op de honing stormen de camperaars dan op een dergelijke locatie af. De eigenaren van de website lachen zich in het vuistje, want zij verdienen immers aan de advertenties op die website.

Om louter deze reden worden op Europees niveau grote aantallen camperlocaties promoot, die voor het overgrote merendeel niet legaal zijn. Maar nu is zo’n website met eigen wapens door de Belgische boswachter …..  aangepakt.

Met meerdere twitterberichten achter elkaar laat de boswachter in het engels op onverbloemde wijze weten de Ranger te zijn en dat binnen gebied van het Heverleebos, dat als camperplek wordt gepromoot, niet mag worden gekampeerd.

Vrij snel heeft de bedoelde website de mooie natuurlocatie, het Heverleebos, van de website verwijderd en is het weer teruggegeven aan de liefhebbers van de schitterende natuur van dit bos.