Vreemdsoortige boosheid portugese gemeente-dierenartsen

De boosheid die ANVERTEM, de Vereniging van Portugese Gemeente-Dierenartsen, via een publicatie laat weten, wordt door een aantal lezers van Camperaarskrant wel als heel wereldvreemd gezien.

“Het is een beetje ver verwijderd van de wereld waarin het belang van het dier voorop dient te staan,” laat Jan B, een lezer weten. “Het is juist een dierenarts die een specifiele belofte heeft afgelegd en deze belofte wordt hier met de voeten getreden.”

Verbod om te doden
Ingaande 22 september aanstaande is het in Portugal verboden om huisdieren zomaar te doden, bijvoorbeeld louter wegens gebrek aan plaats in de kennels van de gemeente. Elke gemeente is wettelijk verplicht een kennel te hebben en deze te onderhouden, dus ook voor de dieren te zorgen. “Eerder mochten de kleine huisdieren al binnen 10 dagen na opvang worden afgemaakt,” laat een andere lezer aan de redactie weten. Zij schrijft blij te zijn dat aan die bizarre regel een diervriendelijk einde is gekomen.

De vereniging van gemeente-dierenartsen vreest dat de wet die het feitelijke afslachten van kleine huisdieren verbiedt, die op 22 september in werking treedt, een toename van het aantal bijtincidenten zal gaan veroorzaken.

“Blijkbaar hebben deze dierenartsen, die al een gemakkelijk inkomen hebben, niet even rondgekeken in de andere landen van Europa, waar gewoon programma’s zijn waarbinnen aan het socialiseren van op straat gevonden honden wordt gewerkt”, aldus Jan.

“Lukt het socialiseren, ook na adoptie niet, dan behoort een dier eerst geobserveerd te worden en pas dan kan een beslissing in het belang van mens én dier worden genomen”, aldus de in Portugal wonende dierenliefhebber.

Jan vindt dat de publicatie van de vereniging publiekelijk aan de kaak moet worden gesteld. “We weten dat in Portugal veel regels naar uit oude tijden zijn en dat de barbaarsheid ook wel eens om de hoek komt kijken, vooral als je het hebt over het slachten van varkens en dergelijke, die een hele langzame dood moeten sterven, maar dat hondjes, katten en zelfs kittens die aan hun lot worden overgelaten zo gemakkelijk zouden kunnen worden gedood, dat gaat mij echt te ver.”

Hij juicht de nieuwe wet natuurlijk toe.

 

 

Reacties kunt u sturen aan de redactie