10% minder Portugese restaurants in Nederland

Zowel het aantal Spaanse als Portugese restaurants beweegt zich al 5 jaar in een neergaande lijn.

In deze vijf jaar is het aantal Portugese restaurants met 10% afgenomen.

In tegenstelling tot de Italiaanse restaurants, deze zijn in de afgelopen 5 jaar toegenomen naar bijna 1.500 (was 1.384), wat een toename is van 8%.

Het hele restaurantwezen nam toe met 4%

De in de tijdgeest meer passende ketens, zoals Happy Italy en Vapiano, dragen duidelijk bij aan de groei van het aantal Italiaanse restaurants.

De portugezen gaan niet mee in deze vernieuwingen.