GNR Portugal vraagt dringend: Respecteer onze aanwijzingen

In een alert-bericht vraagt de Guarda Nacional Republicana om de adviezen van deze politiedienst op te volgen.

Opvolgen evacuatie-verzoek
De GNR is maximaal alert en adviseert de bevolking, over de noodzaak om te voldoen aan de aanwijzingen en richtlijnen van de overheid, met name in de procedures aan te nemen in geval van evacuatie.

In het geval van de preventieve evacuatie, die de autoriteiten aangreven, moeten de mensenzich schikken naar de instructies en moet men echt niet zomaar  terug naar een gebied dat reeds geëvacueerd. Men moet proberen kalm te blijven, kinderen, ouderen of gezinnen met mobiliteitsbeperkingen te helpen en hun huisdieren meenemen.

Men moet geen tijd verspillen aan het verzamelen van onnodige voorwerpen en, indien mogelijk, laat de verlichting aan de buitenkant van de woning aan.

Met betrekking tot het wegverkeer, is het belangrijk om de instructies van de GNR te respecteren en geen onnodig risicovol gedrag te ondernemen, zoals het omkeren van de rijrichting op snelwegen.

Noodsituaties komen onverwachts voor, zoals naderend vuur of verlies van zichtbaarheid door rook. In deze situaties moeten autobestuurders kalm blijven, zonodig de alarmlichten ontsteken.

Ze moeten onmiddellijk met de autoriteiten communiceren via 112 en de berm vrijlaten voor de hulpvoertuigen die in omloop zijn.

De GNR, voert in aanvulling op direct de brand bestrijdende teams van de GIPS, versterkt patrouilles uit in de gebieden die het meest getroffen zijn door de branden, met de belangrijkste zorg van het waarborgen van de veiligheid van de mensen.