Portugese Frontex redt 61 immigranten van rubberboot

Een Portugese eenheid van de Frontex, het Europees Grens- en kustwachtagentschap, heeft naar nu bekend werd op 7 juli, in de Egeische Zee, in de buurt van het Griekse eiland Samos, een rubberboot ontdekt met daarin 61 migranden. Van hen bleken er 37 nog minderjarig te zijn, voorts betrof het 10 vrouwen en 14 mannen.

Doormiddel van thermische kijkers werd de opblaasboot van 10 meter lengte ontdekt toen het zich richting de Griekse grens bewoog. Deze ontdekking was voldoende om onmiddellijk een waarschuwing te geven voor een Duits patrouilleschip, eveneens in dienst van de Frontex, om zich naar de locatie te spoeden.

Door het hoge aantal kinderen vereistte deze redding speciale zorg, de migranten zijn later overgedrfagen aan de locale veiligheidsautoriteiten.

De Portugese GNR neemt met een schip, waarop zich ook een maritiem toezichtteam bevindt, met 13 militairen deel aan de Frontex operaties..

Het belangrijkste doel van de Frontex activiteiten is om illegale immigratie, alsook de logisch verbonden mensenhandel te voorkomen, op te sporen en te bestrijden.

Met name dragen de Portugezen, door hun search en rescue missies, bij aan het redden van mensenlevens op zee.

Ondertussen zijn de europese landen er nog steeds niet in geslaagd om een absolute overeenstemming te bereiken omtrent de opvang en terugstuur van de illegale immigranten. De hulp van Spanje en Italie blijkt slechts mondjesmaat te zijn.

De Duitse regeringscrisis over de vluchtelingen is inmiddels afgewend, de Bondskanselier Merkel is akkoord gegaan met de eis van haar coalitiegenoten om enkele opvangkampen aan de zuidkant van de Duitse grens in te richten. Hierdoor moet aan een verdere ongecontroleerde toevoer van de illegale immigranten een stop worden geroepen. Ook Nederland draagt bij in de vrijwillige opvang van de immigranten die voor een verblijfsvergunning in aanmerking kunnen komen. De Oost-Europese landen blijven zich stevig verzetten tegen welke medewerking dan ook om in Europees verband een oplossing te creeren.