Brandbestrijding Portugal in alarmfase “versterkt IV”

In heel Portugal is de voor de brandbestrijding alarmfase “versterkt IV” ingetreden.

Door het inwerking treden van deze versterke niveau IV fase zijn de middelen om branden in bossen en op het platteland te bestrijden op hun volle sterkte gekomen.

Tot 30 september kan de brandbestrijdingsorganisatie binnen bijvoorbeeld alleen an het district Portalegre totaal 5 helicopers, respectievelijk blusvliegtuigen inzetten. Daarnaast zijn 23 permanente brandweerteams gevormd met in totaal 95 brandweerlieden.

Vanuit de politieorganisatie GNR worden 36 militaire voertuigen met elk 5 man/vrouw paraat ingezet, alsook 6 voertuigen van de speciale brandbestrijdingseenheden van de GIPS (GNR), alsook 4 permanente interventieteams met elk aan boord 5 brandbestrijders.

Minder brandweerlieden
De districtscommandant voor civiele bescherming, Rui Conchinha, zegt dat de inzetbare kracht “in alle opzichten gelijk” is aan dat van 2017. Hij erkent wel dat er minder brandweerlieden worden ingezet, “maar zij worden gecompenseerd door de GIPS (Protection and Relief Intervention Group) van GNR.”

De middelen die betrokken zijn bij DECIR 2018 hebben ook betrekking op de GNR, PSP, bosbouwers en AFOCELCA, evenals gemeentelijke diensten voor civiele bescherming.

Landelijk zijn nu bijna 11.000 brandweerbestrijders in paraatheid. Zij worden ondersteund door 55 helicopters en blusvliegtuigen en 2.463 voertuigen.

Netwerk wachtstations
Dit jaar zal het nationale netwerk van wachtstations, onder verantwoordelijkheid van het GNR, welk per 7 mei is ingesteld instand worden gehouden tot en met 30 oktober. In de face versterk IV zijn 228 posten operationeel tot 15 oktober, daarna wordtd dit aantal teruggebracht tot 72.