Nog een Politie-actie op wildkampeerders in Portugal, 19 PV’s van 200 euro

Ook de SEPNA, de afdeling Natuurbescherming van de Portugese GNR, bureau Santiago de Cacém, ging op patrouille met het oog op het kamperen onder onrechtmatige omstandigheden.

Tijdens de operatie, waarbij ondersteuning werd verleend door Guardas van de Territoriale Posten van Santiago de Cacém en Sines, werden aan 19 eigenaren of houder van een camper een proces-verbaal aangezegd wegens het kamperen op een plaats waar dit niet is toegestaan.

Het kamperen zonder vergunning wordt in Portugal beboet tussen de 150 euro en 200 euro.