G.N.R. Portugal voert opnieuw controle-actie op camperaars uit

Wild kamperen bestraft
De Nationale Republikeinse Garde (GNR), de portugese landelijke politiedienst, heeft bij een nachtelijke actie 71 bestuurlijke overtredingen vastgesteld. De betrokken eigenaren van een camper en caravan werd proces-verbaal aangezegd.

De controleactie had betrekking op de overtreding van het Wetsdecreet nr. 310/2002, die het wettelijke regime regelt voor het verlenen van vergunningen voor het kamperen en de controle op het “incidentele kamperen zonder toestemming.”

Boete tot 200 euro
Artikel 47, alinea G en Nummer 4 van deze portugese wet bepaalt dat het “kamperen zonder vergunning wordt bestraft met een boete van 150 euro tot 200 euro.” In Nederland is dat momenteel nog 140 euro, maar ook die boete zal in 2018 worden verhoogd.

De overtreders werden ontdekt tijdens een grote operatie die in de nacht tot aan de vroege ochtend in verschillende delen van de Algarve heeft plaatsgevonden.

Ongeveer 112 leden GNR waren betrokken bij de actie, deze vond plaats in de meest gevoelige delen in de Algarve en is een herhaalde poging om beschadiging aan het milieu te voorkomen.

De controle op het kamperen buiten de daartoe nadrukkelijk aangewezen plaatsen, zoals een camping met camperplekken, was het doel van deze actie van de op militaire basis geschoolde politiemacht. Hierop hadden ook de meeste van de vastgestelde overtredingen betrekking.

71 wildkampeerders beboet
Tijdens de grote nachtelijke operatie werden 95 camperaars én de eigenaren van een caravan gecontroleerd, er werden geen incidenten geregistreerd. Van hen worden 71 overtreders wegens het wildkamperen, dus kamperen zonder toestemming, bestraft met een bedrag variërend tussen 150 en 200 euro. De “ernst” van de overtreding bepaalt de hoogte van de boete, dit naar beoordeling van de instantie aan wie het proces-verbaal (“auto de contra-ordenaçâo”) wordt toegestuurd. Deze beoordeeld de overtreding en aan de hand daarvan wordt de hoogte van de boete bepaald.

CJIB incasseert buitenlandse bekeuringen
Volgens europese afspraken kunnen ook bestuurlijke boetes kunnen in andere landen, in Nederland is dat het Centraal Justitiëel Incasso Bureau, het CJIB, worden geïncasseerd, waarbij de kosten voor rekening van de overtreder zijn. Als een boete niet wordt betaald, dan worden de personalia opgenomen in het buitenlandse opsporingsregister. Zo kan iemand bijvoorbeeld bij de grens of een verkeerscontrole staande gehouden worden en ter plekke alsnog moeten betalen.

Duiding voor alleen camper service plek

Legale Camperplekken
Het aantal gelegaliseerde camperplekken in Portugal is op 2 handen te tellen. Het leeft bij veel camperaars, dat het blauwe bord met een camper, met daaronder een waterbak, een duiding is voor een locatie om te mogen overnachten. Het bedoelde bord is alleen een duiding dat er “geserviced” mag worden, dus het chemisch toilet, het grijze water en het huisvuil kan worden geloosd. Het bord legaliseert die locatie niet als een legale kampeerplaats, want die zijn ook in Portugal aan een vergunning van de gemeente gebonden.

A.S.A.
Een legale camperplaats, Area Serviço Autocaravanas is een legale camper-service- en overnachtingsplaats. Voor het exploiteren van een A.S.A. dient aan een groot aantal voorwaarden te worden voldaan, ook een gemeentelijke vergunning moet zijn afgegeven. De regelgeving is bepaald in Portaria (wet) 1320/2008. In Artikel 29 van deze wet worden de voorwaarden genoemd waaraan een legale A.S.A. dient te voldoen.


Hierop komt Camperaarskrant binnen enkele dagen terug
.