Operatie “New Look”: Belastingdienst controleert Portugese 7.000 kappers

Ten minste zevenduizend kappers en schoonheidscentra werden donderdag door de Belastingdienst geïnspecteerd in het kader van een belastingontduiking, volgens informatie die gisteren door de belastingdienst is vrijgegeven. Tijdens deze actie, met de naam ‘New Look’, werden 400 Processen-Verbaal aangezegd, deze worden nu door het Openbaar Ministerie afgewikkeld.

800 belastinginspecteurs
Het niet afgeven van facturen en ontvangstbewijzen, dus het doen van transacties buitenom de wet “electronisch facturerings” is strafbaar. Deze wet verplicht een aantal beroepsgroepen om uit eigen beweging een factuur of bij kontante aankopen een ontvangstbewijs te verstrekken. Bij de controles op het voldoen aan de wettelijke eisen waren 800 belastinginspecteurs betrokken. De verrassingsactie is volgens de Belastingdienst ingesteld nadat een reeks van individuele controles over de beweging richting Schatkist een indicatie gaven over de “grijze economie en fraude praktijken en natuurlijk ook belastingontduiking.”

Inspecteurs van Financiën blijven hun controles regelmatig uitvoeren in alle eerder gepubliceerde activiteiten, zoals kappers, restaurants en garages, om op die manier het ontduiken aan de fiscus aan het licht te brengen.

Facturen geven 15% btw-aftrek
Facturen voor kappers en schoonheidssalons staan op de inkomstenbrlasting een korting van 15% op de betaalde BTW toe. Hiervoor geldt een limiet van 250 euro per huishouden. Er zijn andere sectoren die dezelfde aftrek toe staan, zoals onderhoud en reparatie van auto’s en motorfietsen, huisvesting, veterinaire diensten en catering – tenzij de uitgaven betrekking hebben op de kosten binnen het onderwijs onderwijs, in verband met maaltijden in kantines van de scholen.

Gemakkelijkere vergoeding voor ontvangst
Geldboetes kunnen oplopen tot 3750 euro. Het algemene belastingmisdrijvenregime bepaalt dat het niet afgeven van bonnetjes of facturen of hun afgifte buiten de wettelijke termijnen, kan worden bestraft met een boete van 150 tot 3750 euro. Ook klanten die geen factuur verlangen zijn onderhevig aan boetes, die kan variëren van 75 tot 2.000 euro.

E-factuur
De aftrek van 15% van de betaalde BTW is bedoeld om belastingontduiking te bestrijden. Het trad in 2013 in werking gelijktijdig met het verplichte e-factuur elektronische systeem voor het uitgeven en communicatie van facturen aan de belastingdienst. Ingaande 2013 is elke ondernemer verplicht dat electronisch systeem te hanteren, waarbij elke aanslag op de kassa electronisch, dus live, wordt doorgemeld aan de Belastingdienst.