Meld misdaad anoniem: ook in Portugal

In tegenstelling tot wat een amerikaanse onderzoeker in een uitgebreid rapport over de branden van de laatste jaren in Portugal heeft geschreven, kan een misdaad in Portugal wél anoniem worden gemeld.

De “PJ”, Polícia Judiciária, een politieorganisatie zoals in Nederland de Landelijke Recherche bij de Nationale Politie, heeft een website waarop overtredingen van de wet anoniem kunnen worden gemeld.

Online kan aan de PJ informatie worden verstrekt rondom het vaststellen of vermoeden van het voorbereiden van een overtreding of misdaad. De melder blijft volledig anoniem.

Brandstichting valt ook onder de misdaden die door elk burger, maar ook door een vakantieganger, eenvoudig kan worden gemeld.

De website vermeldt dat deze optie niet bedoeld is voor het doen van een strafaangifte jegens een persoon, onderneming of instantie, maar alleen voor het doel als hiervoor is bericht.