Portugese GNR controleert wildkampeerders

Gisteravond is de Guarda Nacional Republicana, de GNR, in Portugal begonnen met het controleren en zonodig bekeuren van de wildkampeerders die Portugal steeds meer als een eldorado voor het verboden kamperen willen zien.

Parallel aan controle op schoonmaken grondstukken
Op 2 april begon de G.N.R., de militair geschoolde nationale politiedienst, met het controleren van landeigenaren, zowel de grootgrondbezitters als de eigenaar van een klein stukje land, op de naleving van een al in 2006 ingevoerde wet op het verplicht schoonmaken van het land en natuurlijk ook de bossen. Het doel van de overheid is om een rampjaar als 2018 tot elke prijs te voorkomen. Bij deze controles, waarbij vanaf 15 maart al meer dan 7.500 processen verbaal zijn opgemaakt, wordt door menig lid van de G.N.R. ook de wildkampeerder als een risico gezien.

Brandgevaar beperken
Eigenaren van een woning met land, ook een grote tuin valt daaronder, zijn zoals Camperaarskrant al berichtte verplicht om een brandvrije zone van 50 meter rond hun woning of andere bebouwing te creëren. De dichtstbijzijnde boomtop moet op 5 meter afstand van de woning worden gehouden en de verder af staande boomtoppen mogen niet dichter dan 4 meter van elkaar staan. Struikgewas binnen de 50 meter mag niet hoger zijn dan 20 centimeter en buiten de 50 meter zone is dat maximaal 50 centimeter. Bij dorpen en gehuchten geldt een brandveilige zone van 100 meter, wat ook voor de campings in Portugal geldt.

Verdubbelde boetes
Met het in de praktijk toepassen van de betreffende wet uit 2006, waarbij de boetes nu met 100% zijn verhoogd, een grondeigenaar kan tegen 10.000 euro aanlopen, een collectief persoon of onderneming kan zelfs een boete worden opgelegd van 120.000 euro. Dit betekent dat de overheid van Portugal het ernstig meent als het om het bestrijden van brandgevaren gaat.

Camperaars eldorado
Ofschoon menig camperaar wil beweren dat het buiten de legale campings om overnachten legaal is en dat zij daarvoor in Portugal hun eldorado hebben gevonden, is het tegendeel het geval. Het wettelijk decreet 310/2002 van 18 december stelt in Artikel 47, lid G dat het “kamperen zonder vergunning wordt beboet tussen 150 euro en 200 euro.” De politie moet wel optreden, want in “Nummer 4” van het wetsartikel staat dat het “niet controleren op de naleving, of zelfs een poging daartoe, strafbaar is.”

Het is bekend dat de portugese staat buiten al 23 miljoen euro aan BTW ook tenminste 90 miljoen euro aan overige belastingen mist.

Illegale Camperplekken
Er is een op 2 handen te tellen aantal camperplekken die legaal zijn. Zij voldoen aan wat de wet 1320/2008 in Artikel 29 opsomt aan de voorwaarden waaraan een legale camperplek moet te voldoen. Tot nu toe zijn een zeer klein aantal camperplekken gelegaliseerd. De overige locaties die veelal in de sociale media worden genoemd, zijn illegaal en daar treedt de portugese politiedienst nu ook tegen op.

 

Eerste bekeuringen zijn uitgedeeld
In het noord-oostelijke deel van Alentejo zijn gisteren de eerste “PV’s” opgemaakt. In één gemeente betrof het aan de vooravond 2 campers met inzittenden uit Engeland en later gisteravond nog een engelstalig paar en duitse toeristen die langs de openbare weg in een tent wilden slapen. Zij sliepen met een baby in een tent nabij de camper waarin hun vrienden sliepen. In die camper verbleven 2 andere duitse vakantiegangers. Ondanks de frisse nacht was er voor de baby blijkbaar geen plaats in de camper. Zij zijn allen op identiteit nagezien en genoteerd en kunnen een vervolg op deze overtreding tegemoetzien. Een aantal van deze camperaars, vertelt een politiebeambte, was eerder op de avond al gewaarschuwd om hun voornemen niet uit te voeren, maar daar hebben deze camperaars zich niets van aangetrokken. “Bij dageraad worden zij door mijn collega’s opnieuw bezocht en zullen zij horen hoe duur dat nachtje zal hebben gekost,” vertelt een lid van de GNR.

Nog 26 illegaal kamperende camperaars
Op een in dezelfde regio bekende “camperplek” om een camper te kunnen servicen en – na het uitrusten – weer door te reizen, schreef de GNR gisteravond laat 13 kentekens op van campers vanuit Gibraltar, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Tsjechoslowakije en België. Bij het verschijnen van dit artikel in Camperaarskrant zullen de “inwoners” van deze campers, waarbij de GNR inschat dat hierin per camper 2 personen overnachten, door deze politiedienst met hun overtredingen worden geconfronteerd.