Portugese premier hekelt kartel rond blusvliegtuigen

De eerste minister van Portugal, António Costa hekelt de kartelvorming rond het inhuren van de gewenste luchtcapaciteit om branden te bestrijden en garandeert “ten koste van alles” dat er de komende zomer voldoende luchtmiddelen inzetbaar zullen zijn.

Eerdere onderhandelingen, waarbij de kartelvorming is gebleken, zijn afgebroken, tot op heden zijn 20 stuks helicopters en blusvliegtuigen gecontracteerd. De aanbieders van het overige luchtvaart blusmaterieel is aangezegd om de kartelvorming te beëindigen en met een reële aanbieding te komen.

Het is algemeen bekend dat de aanbieders van deze blusvliegtuigen en helicopters gebruik willen maken van de nood van het land, waarin voor het jaar 2018 alles op alles wordt gezet om een rampjaar als 2017 te voorkomen. De eerste minister ging nu zover dat hij deze bedrijven beschuldigd een kartel te hebben gevormd, waarmee hij niet akkoord gaat.

De middelen om vuur te bestrijden zullen dit jaar worden versterkt met meer operationele, voertuigen en luchtvaartmiddelen, de meest zichtbare toename vindt plaats in de kritische maanden juni tot en met oktober.

Snelle inzet speciale teams
Volgens de Landelijk Operationele richtlijn (DON) is besloten tot oprichting van speciale teams om branden buiten de bebouwde kom te bestrijden. Deze teams worden samengesteld met 1580 brandweerspecialisten, zij beschikken over 365 voertuigen. Deze teams kunnen zich snel verplaatsen en zo het gezegde van de “eerste klap is meer waard” in praktijk brengen.

Hoger niveau III
Gedurende deze periode die voortaan “hoger niveau III” genoemd gaat worden, worden in totaal 8187 beambten met hun specialismen met 1879 voertuigen ingezet, plus ook nog 40 blusvliegtuigen en -helicopters, waarvan het aantal vanaf 15 juni op zal lopen tot 48 stuks.

Hoger niveau IV
Tijdens de fase die tot nu toe “Charlie” werd genoemd, tussen 1 juli en 30 september, blijft het grootste aantal middelen te worden gemobiliseerd. In deze periode, die nu “hoger niveau IV” zal worden genoemd, worden naast de gebruikelijke paraatheid van de vrijwillige brandweer,  10.767 brandweerspecialisten paraat gehouden, zij gaan beschikken over 2463 voertuigen en 55 blusvliegtuigen en helicopters, de grootste aantallen ooit. Vergeleken met 2017 mobiliseert de overheid dit jaar extra 1027 operationele specialisten, 398 voertuigen en zeven blusvliegtuigen.

Schoonmaak vordert
Intussen is het in heel Portugal goed te merken, zo informeren toeristen aan Camperaarskrant, dat er schoon wordt gemaakt. Daarmee wordt de van toepassing zijnde wet uit 2006 rigoreus toegepast. De politiediensten, waaronder de Guarda Nacional Republicana, hebben inmiddels meer dan 10.000 processen verbaal opgemaakt. Deze pv’s, in Portugal “autos” genoemd, worden niet uitgevoerd, vermits de grondeigenaar alsnog binnen de gedoogperiode, zorgt dat aan de wettelijke verplichtingen is voldaan. Het kan ook dat de grondbezitter aantoont een bedrijf in te hebben gehuurd, maar dat dit bedrijf eerst een week of dergelijke later met de werkzaamheden kan beginnen. Doet de verantwoordelijke dit niet, dan wordt het proces na de uiterste gedoogdatum, naar Justitie gestuurd.

Gemeenten verplicht in te grijpen
Als de eigenaar van de grond zelf niet heeft schoongemaakt, dan zijn de Portugese gemeenten wettelijk verplicht om die schoonmaak voor de verantwoordelijke grondeigenaar uit te voeren. De kosten van die werkzaamheden dient de gemeente op de betrokken eigenaar te verhalen. Voor het inzetten van meer mankracht en machines, zoals vooral hakselaars, heeft de overheid aan de gemeenten een krediet van 50 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Korting op gemeentelijke begroting
Een aantal objecten worden met voorrang ter hand genomen. Hieronder vallen de gehuchten, (aldeias), daar moet rondom de bebouwing een cirkel van 100 meter worden schoongemaakt. Deze 100 meter geldt ook voor campings. De buren van de camping zijn verplicht om hun grond, als dat binnen de straal van 100 meter vanaf de camping buitenrand ligt, te ontdoen van te dicht op elkaar staande bomen en struikgewas wat hoger is dan 20 centimeter.

Permanent Niveau 1
Met het nieuwe project DECIR 2018 tussen 1 januari en 14 mei en vanaf 1 november tot en met 31 december 20 vliegtuigen beschikbaar zijn. Zes vliegtuigen en helicopters die tijdens deze periode die Niveau I zal worden genoemd, heeft de overheid aangekocht en de overige 14 zijn gehuurd.

Speciale brandbestrijdingsteams van de politiedienst GNR
Tijdens deze maanden, kan een beroep worden gedaan op de permanente paraatheid van 395 specialisten van de vrijwillige brandweer, de beschermings en interventiegroepen (GIPS) van de GNR, de Special Force Fire (FEB) , de interventie teams van de ANPC, en de permanente interventie groepen, die de GIPE worden genoemd.