14 Ambulances aan de kant door Portugees bureaucratisch denken

“De omschrijving van de kleuren en belettering van de nieuwe ambulances van INEM is illegaal”, en daarom weigert de IMT, de Portugese Rijksdienst voor het wegverkeer, de vergunningen af te geven om patiënten te vervoeren.

Portugese Brandweer
De volledige omschrijving van het uiterlijk van de nieuwe medische ambulances voor noodsituaties is niet wettelijk geregeld. Zoals bij iedereen in het land én daarbuiten bekend, staan de signaal geel geverfde auto’s die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken worden gefinancierd (uiteindelijk is het Brussel die hieraan betaalt), gestald op een Brandweerkazerne. Het de Portugese vrijwillige brandweer die met deze ziekenwagens rijdt.

Om er voor te zorgen dat de voertuigen sneller te identificeren zijn, zoals in de meeste andere europese landen het geval is, kregen de nieuwe ambulances aan de achterzijde een in het rood geverfde herkenning met het nummer van de betreffende wagen.

Volgens het Instituut voor Mobiliteit, IMT is dit niet goed afgesproken, op grond waarvan zij weigert om de vergunning voor ziekenvervoer af te geven.

Door dit onlogische en vooral onbegrijpelijk bureaucratische denken wordt aan de bevolking van Portugal de inzet van deze 14 nieuwe ambulances onthouden.