Portugese GNR begint met controle op de schoonmaak van bossen en terreinen

De GNR, de in Portugal landelijk werkzame politie-organisatie, begint op deze maandag met de fase van inspectie van het schoonmaken van de bosgronden en terreinen, en gaat over tot het opstellen van processen-verbaal (in het portugees: contra-ordenaçâo), die zonder effect zullen blijven als de eigenaren alsnog zorgen voor de schoonmaak en daarvoor hebben zij dan alsnog de tijd tot 31 mei.

“De uitvoering van het proces-verbaal wordt automatisch opgeheven, maar moet wel worden toegepast omdat het de enige manier is om de persoon op de hoogte te brengen van de verplichting tot sanering van het betreffende land,” vertelde Majoor Bruno Marques, hoofd van de communicatie- en PR-afdeling van GNR, aan het portugsese nieuwsagentschap Lusa.

Als de eigenaren niets aan het schoonmaken van de grond doen, dan moeten de gemeenten zorgen voor de uitvoering van wet, daardoor is een proces-verbaal nodig, zodat de procedure van administratieve overtreding procedure “de juridische vorm die bestaat om alles goed te identificeren,” legde de officier van de GNR uit.

Geen effectieve bekeuringen tot 1 juni onder voorwaarde
Alle eigenaren hadden eerst tot 15 maart om het terrein rond de huizen, dorpen en wegen schoon te maken, later is dit verlengd tot en met 31 maart. Deze periode is voorbij en de eigenaren dient aan de verplichting te hebben voldaan. De regering heeft besloten dat de processen-verbaal tot 1 juni geen verdere procedure zal hebben, vermits de eigenaar aantoont dat alles in het werk is gesteld om aan de verplichtingen te voldoen, door bijvoorbeeld een contract te tonen dat een bedrijf voor de schoonmaak is ingehuurd.

De minister-president van Portugal, António Costa, legde uit dat de GNR wel begint om processen-verbaal van bevindingen op te stellen, maar benadrukt dat dit proces “niet op de eerste plaats als een jacht moet worden uitgelegd” en dat “geen boetes worden opgelegd als tegen 1 juni de opruimacties effectief zijn voltooid.”

7.000 adviezen van de GNR
Als onderdeel van de “Protected Forest”-actie hield de GNR, van 15 januari tot 25 maart, “meer dan zevenduizend bewustmakingsacties waarbij in totaal ongeveer 105 duizend personen zijn aangesproken”. Dat is gedaan via de GNR-afdeling Bescherming van Natuur en Milieu (SEPNA) en de Interventie- en Opvanginterventie Groep (GIPS), zei Bruno Marques, opmerkend dat “een aantal percelen die niet schoon waren, voor een proces-verbaal zijn geïdentificeerd.”

“Veel mensen zijn attent gemaakt op de gevaren, er is sprake een duidelijke wil onder de bevolking en een betere bewustwording van het belang van het reduceren van het struikgewas om bosbranden te voorkomen,” zei het hoofd van de afdeling voorlichting van de GNR, en hij benadrukt dat de grote schoonmaak gaat zorgen voor de veiligheid van mensen en goederen, dus “het de verantwoordelijkheid van iedereen is en deze begint bij de eigenaar” van het land.

In die zin was het hoofd van de afdeling communicatie en public relations van de GNR sprake van “een zeer positieve beoordeling” van de periode van bewustmaking tot de naleving van het beperken van de brandrisico’s, welk actie de GNR-diensten op 15 januari al is begonnen.

“Vanaf 2 april zal de GNR zal een sterke actie van toezicht over het hele land gaan voeren, en waar nodig over gaan om de administratieve overtreding in de vorm van een proces verbaal vast te leggen,” zei hij, eraan toevoegend dat “als bedoeld in wetsdecreet nr. 19-A / 2018 van 15 maart, deze procedures zullen nietig zijn als tot 31 mei, de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de brandbare materialen waaraan hij wettelijk is gebonden, aan de verplichte schoonmaak heeft voldaan.”

Volgens Bruno Marques, “is er nog werk aan de winkel, maar in vergelijking met andere jaren is er een veel groter bewustzijn van deze belangrijke fase van preventie.”

“Het is erg belangrijk om geen bosbranden te hebben of om de gevolgen van bosbranden of de verschillende pogingen het vuur te ontsteken die er zijn, te verminderen,” zei de GNR-functionaris.

bron: Lusa.pt