De Portugese overheid betaalt alsnog € 50 per dag aan brandweerlieden

Met onderhandelingen, waarbij de Portugese Liga voor Brandweerlieden voet bij stuk hebben gehouden, zelfs het dreigement met een boycot werd geuit, is bereikt dat vrijwillige brandweerlieden die in de speciale brandbestrijdingseenheid, de DECIF, zijn opgenomen, per dag 5 euro meer gaan ontvangen dan vorig jaar het geval was. Brandweercommandanten krijgen een hogere vergoeding, van 60 tot 65 euro per dag.

Hiermee komt de regering tegemoet aan enkele van de eisen van de Liga om de rol van brandweerlieden bij de bestrijding van bosbranden te versterken.

12 Miljoen voor brandweerwagens
De regering keurde ook de financiering goed van totaal 12 miljoen euro voor de aankoop van brandweervoertuigen en zorgt daarmee voor een versterking van de middelen ter vervanging van de voertuigen die in 2017 vernietigd werden tijdens de strijd tegen de vlammen.

Onder de amendamenten die gisteren werden goedgekeurd, is er ook een over de plaatsing én verplaatsing van planningsfunctionarissen en -operationele beleidstechnici – een soort ‘verbindingsofficieren’ – in het Nationaal Commando en in elk districtscommando. De Brandweerliedenliga en de regering waren het ook eens over een grotere flexibiliteit in het beheer van het – door velen als veel te – logge apparaat, zodat de brandbestrijdings-capaciteit op elk moment van het jaar efficiënter kan worden ingezet.

Meer vliegend blusmateriëel
Ook het concretiseren van de aanbesteding van de toegezegde blusvliegtuigen en helicopters is besproken. Tot nu toe zijn slechts 22 van de 50 vliegtuigen inzetbaar, terwijl 6 grote helicopters van het type Kamovs niet vliegklaar zijn.

Russische helicoptermonteurs weggestuurd en hangar gesloten
Op last van de Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), een administratieve afdeling van de “Bescherming Bevolking” werd deze week in het plaatsje Ponte de Sor, in het noord-oosten van Alentejo, een hal met daarin de 6 Kamovs gesloten en de aan de helicopters werkende russische monteurs weggestuurd. Volgens de portugese “Proteção Civil” werden onderdelen gebruikt en werkzaamheden verricht waarvoor nog geen toestemming was aangevraagd. Een van de monteurs die goed engels spreekt vertelt dat “15 mei, de datum waarop de helicopters inzetbaar gereed moeten zijn nu niet zal worden gehaald.” Volgens een officiële woordvoerder van Heliavionics, die de reparaties utvoert is dit een portugese maatregel omdat voor de Kamov noodzakelijke apparatuur en onderdelen zonder voorafgaande toestemming naar de hangar zijn gebracht, een situatie die in de loop van de jaren ook gewoon zo is gegaan.”

GNR begint met het toezicht op de schoonmaak
De portugese semi-militaire politie, de Guarda Nacional Republicana, start aanstaande maandag de controle van het schoonmaken van de bosgronden en landpercelen. De eigenaren hadden tot 15 maart de tijd om tot actie over te gaan, maar die deadline was tot en met morgen, 31 maart, verlengd. De Guarda’s richten zich vooralsnog op het geven van aanwijzingen en zonodig wordt een waarschuwing gegeven. Bij excessen, zoals bij een pertinent weigerende eigenaar van een perceel, kan wel proces-verbaal worden opgemaakt.

Boetes tot 120 duizend euro
Partikuliere eigenaren zijn onderworpen aan boetes variërend van 280 tot 10 duizend euro. Deze bedragen gelden in het geval van een natuurlijke persoon en 3 duizend tot 120 duizend euro in het geval van rechtspersonen.

Opgeschorte boetes
De regering heeft het opleggen van boetes voor niet-naleving opgeschort als de eigenaars, huurders of landbouwbedrijven tot en met 31 mei de grond volgens de bekendgemaakte regels schoonmaken.

(Bij het plaatsen van dit artikel is het bij de redactie nog niet bekend hoe lang de rigoreuze portugese maatregel rond de grote, hard noodzakelijke blushelicopters, van kracht blijft)