Minder vogelsoorten in Noord-Europa

Vogels hebben in toenemende mate te maken met het gebruik van pesticiden. “Als het zo door blijft gaan, dan wordt bijvoorbeeld Frankrijk een woestijn”, vertelt de Franse bioloog en auteur Benoit Fontaine.

Frankrijk: 75 procent minder vogels
Een aantal veel voorkomende vogels, zoals de graspieper zijn in Frankrijk zelfs met 75% verminderd. Als oorzaak wordt het gebruik op grote schaal van pesticiden genoemd, dit vergif wordt vooral bij de graanteelt gebruikt. In het midden van Frankrijk worden op enorm uitgestrekte akkers alleen maar graan verbouwd, wat weer leidt tot een ware monocultuur.

Duitsland: 400 miljoen minder vogels
De insecten worden met de pesticiden aangepakt en vervolgens verdwijnen de vogels die daarvan afhankelijk zijn. In Duitsland is aangetoond dat er sprake is van een daling van 80% van het aantal insecten, wat vervolgens in minder dan 30 jaar heeft geleid tot 400.000.000 minder vogels. Het schrikbarende is dat de vogelsterfte vooral in de afgelopen 2 jaar enorm is toegenomen.

Nederland: de groene woestijn
Ook op het platteland van Nederland neemt het aantal vogels ernstig af. De weilanden met alleen maar het raaigras, een van oorsprong engels grassoort, worden nu de groene woestijn genoemd. De boeren willen alleen dit gras gebruiken omdat de melkkoeien daarmee het beste resultaat geven. Maar het is wel een grassoort waar vrijwel geen insect in voorkomt.

Portugal: Expats weren zich tegen “glifonato”
In dit Zuid-Europese land zijn het vooral de expats die bij de gemeente- en dorpsbesturen al sinds jaren bezwaar maken tegen het uitbundig gebruik van pesticiden, glyfonaat genoemd. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen waren er landelijk veel partijen die zich tegen het gebruik van dit gif hebben gekeerd. Inmiddels is het vrije gebruik en daarmee de vrij verkoop van het gif aan banden gelegd. Je dient eerst een cursus te volgen voordat je gif mag kopen en vervolgens gebruiken. Er zijn landelijk breed gezien veel nieuwe politieke bewegingen die zich aansluiten en zich inspannen om het gebruik van glyfonaten helemaal uit te bannen.

Portugal: Vogelland
Er is een sterk groeiende beweging van noord-Europese toeristen naar Portugal, vooral ook omdat hier zovele mooie vogelsoorten kunnen worden gespot. “Het is daarom ook belangrijk dat wij hier oog voor hebben en ons inspannen om het gebruik van pesticiden volledig uit te wereld te krijgen,” vertelt een in oktober herkozen wethouder die van een traditionele machtspartij is overgestapt naar een andere politieke beweging, die zich ook meer voor het milieu inspant. “Er komt licht aan het einde van de tunnel”, laat deze trotse wethouder weten. Het is bekend dat deze wethouder voor de andere politieke beweging koos, wetend dat hij wel herkozen kon worden, maar geen deel meer uit zou maken van de betaalde besturende elite. Hij gaat door met zijn werk, zonder daarvoor een vergoeding te krijgen. Hij kan zich nu wel meer inspannen voor al dat wat hij eerder binnen het gareel van de besturende partij niet aan kon kaarten.

PNEC: Veel kampeerders voor de vogels
Het is bekend dat Portugal veel kampeerders binnen de grenzen krijgt en daar economisch het voordeel van pakt, kampeerders besteden immers meer dan de landelijke dagjestoeristen,” vertelt de coördinator van de PNEC, het Platform Nederlandse Eigenaren van Campings in Portugal. “Het is daarom ook fijn om te constateren dat de dorpsbesturen én de gemeenten zelf beduidend meer inzetten op het verpulveren van het gezaagde en gemaaide “groen”, ondermeer door het – naast veel meer materieel als kettingzagen en bosmaaiers – aanschaffen van hakselaars. “, aldus de woordvoerder. Recente enquetes tonen aan dat een overgroot deel van de in april en mei Portugal bezoekers uitsluitend komen voor het spotten van de in grote getallen aanwezige vogelsoorten.

 

Bron: ten dele: AFP Frankrijk