Opruimen struiken en snoeien van bomen: Portugese premier “luistert” alsnog naar de President

Daags nadat de President van Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa (PP) had opgemerkt dat de recent – vrij kort geleden – een campagne begon rondom snelle wettelijke datum van 15 maart om te zorgen voor schone terreinen, werd dit diezelfde dag door de regering (PS) dus snel van de hand gewezen. De President had zijn suggestie onderbouwd met het wekenlang durende slechte weer met slagregens en fikse stormen en dat daarom de strakke datum best wel enigszins flexibeler mocht worden bekeken.

Vandaag sprak de Premier van het land, António Costa, zich uit over het opruimen van het land in vooral de bosgebieden, waarvan de deadline voor implementatie deze donderdag was.

Opschorten van bekeuringen
De premier garandeert vanochtend dat de overheid “geen belang” heeft bij het toepassen van de geldboetes die in de uit 2009 daterende wet zijn voorzien. De huidige socialistische regering verhoogde kort geleden de boetes met 100%, wat betekent dat een ondernemer, met bijvoorbeeld een loods of schuur op een stuk land, het risico loopt van 120.000 euro boete en een particulier tegen 10.000 euro aan kan lopen.

Costa voelt nu zoveel mededogen met de hard schoonmakende bevolking, waarbij gebrek is aan materiëel en mankracht, dat is bepaald dat tot juni de wettelijke boetes niet zullen worden opgelegd.

GNR bepaalt
De Portugese Guarda Nacional Republicana is belast met het toezicht op naleving van de bedoelde wet. Volgens Costa zal de GNR nu echter eerst moeten beginnen met het onderzoeken van de situaties ter plaatse om vast te stellen of interventies door de locale overheid noodzakelijk zijn. De Guardas hebben opdracht om zich richting de eigenaar of gebruiker van een land met te hoog struikgewas, of bosperceel,  “pedagogisch” op te stellen, dus de grondbezitter te wijzen op de gebreken die worden vastgesteld en adviseren hoe het beste kan worden gehandeld. De GNR zal de gemeente wel informeren of de door hen gedane vaststellingen, waarop de gemeente wel in kan grijpen om het land van ongewenst struikgewas en niet geschoeide bomen te ontdoen.

Gemeente past de boetes toe
De boetes die volgens de wet moeten worden toegepast door de gemeenten zijn opgeschort tot juni. Daarna zal de GNR de “contra-ordenaçâo” – een soort proces-verbaal- opstellen, dat registreren en bij de gemeente inleveren, waarna de boete zal worden opgelegd.

In een snelle verklaring vanuit zijn officiële residentie prees de premier de “zo grote aantallen families” voor hun inspanningen om “een veiliger bos” en daarmee een meer veilige omgeving te realiseren. Costa herinnert zich echter dat “deze inspanning vandaag niet kan zijn beëindigd”, waarbij hij naar de in de wet gestelde termijn verwees.

Verplichting van 15 maart blijft aanwezig
De gouverneur herinnert eraan dat vanaf deze datum de gemeenteraden en ook andere autoriteiten zonder verdere waarschuwing privéterreinen kunnen betreden om deze schoonmaak uit te voeren, om vervolgens de rekening bij de eigenaars van het terrein indienen.

Voor campings en gehuchten is, buiten de verplichte schoonmaak als ware het een aparte woning, bepaald dat buiten de zone van de camping zelf een omtrek van 100 meter volgens de in de wet bepaalde voorwaarden dient te zijn schoongemaakt. Struiken dienen terug te worden gebracht naar 20 centimeter en ook voor bomen gelden de normen als binnen de cirkel van 50 meter.

“Niemand van ons kan vergeten wat er afgelopen zomer is gebeurd, en we moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen”, zei António Costa.

(wordt vervolgd – Redactie)