Portugese campings beter beschermd tegen brandgevaar

Na het rampjaar 2017 pakt de overheid van Portugal dit jaar flink uit waar het gaat om de bescherming van woningen, dorpen, maar ook de campings tegen het risiko van de bosbranden te verbeteren.

2017 was het jaar waarin het in de afgelopen tien jaar is afgebrand – vier keer meer dan normaal. De helft van het totaal van de gebieden die door branden zijn verwoest, was het gevolg van de verrassende oktoberbranden. Coimbra is met 113.000 verbrande hectare het meest getroffen gebied van de vlammen. Enkele campings in de door de branden geteisterde gebieden zijn niet rechtstreeks door een brand getroffen, maar moesten wel worden ontruimd.

Een aantal campings in het centrum van het land had na de branden wel te maken met een economische terugval, als gevolg van een zwart geblakerde omgeving, er is een enkele camping wel rechtstreeks last had van een brand en nadien zelfs een aantal bomen op het eigen terrein hebben zien verbranden. Deze bomen worden momenteel gekapt, zodat de camping in het nieuwe jaar weer volledig mee kan draaien.

Waar het al een “oude” wet was die niet alleen de portugese eigenaren van onroerend goed, maar ook huurders of op andere manier gebruikers van een stukje land of schuur, verplichtte om te zorgen voor een brandvrije zone, is het dit jaar ernst voor de Portugese regering.

Verdubbeling van de boetes
De boetes voor particulieren bij het ingaande morgen, 15 maart, niet voldoen aan de regelgeving omtrent de schoonmaak zijn ingaande dit jaar verdubbeld en lopen, zoals Camperaarskrant al berichtte op tot 10.000 euro per overtreding.

Grotere afstand bomen
Particulieren en bedrijven zijn verplicht om te zorgen voor een struikvrije zone van 50 meter vanaf elke vorm van bebouwing, een woning, maar ook een schuur, een garage. Binnen deze zone mag de eerste boom niet op dichter dan 5 meter van de bebouwing staan. Vervolgens elke kop van een volgende boom niet dichterbij staan dan 4 meter. De bomen moeten onderaan de stam zijn ontdaan van takken, tot op 50% van de lengte van de boom. Bij een boom langer dan 8 meter geldt een takvrije stam van 4 meter.

Lager struikgewas
Het struikgewas, zoals de in Portugal veel voorkomende bramenstruiken en brem, mag binnen de veilige zone niet hoger zijn dan 20 centimeter. Buiten de veilige zone van 50 of 100 meter mogen struiken niet hoger zijn dan 50 centimeter en ook daar moeten de bomen aan de onderkant zijn ontdaan van alle takken.

100 Meter zone voor dorpjes, gehuchten, ook rondom de campings
De zone die voor iedereen 50 meter is, geldt anders voor de dorpjes, de gehuchtjes en de campings in Portugal. Daarvoor geldt een verplicht veilige zone van 100 meter rondom. Ook binnen deze grotere zone mogen bomen niet dichter dan 5 meter op een vorm van bebouwing staan en vervolgens elke boomtop niet dichter dan 4 meter ten opzichte van elkaar. Ook in deze grote zone mogen struiken niet hoger zijn dan 20 centimeter.

Buren en gemeenten verplicht tot schoonmaak rond de campings
De maatregelen betekenen dat vanaf de omtrek van een camping sprake moet zijn van een schoon gebied, vrij van struiken hoger dan 20 centimeter, terwijl de boomtoppen meer dan 4 meter uit elkaar dienen te staan en de stammen aan de onderkant tot 50% van de boom van takken zijn ontdaan. Deze schoonmaak is voor rekening van de eigenaar van dat land, of dat bos. Maakt die eigenaar niet tijdig schoon, dan zal de betreffende gemeente na 31 maart gaan zorgen voor die schoonmaak, maar dat gebeurt wel voor rekening van de eigenaar  of gebruiker van het betreffende grondst Ook een gemeente kan met eigen grond tot die buren behoren.

Gemeente moet ingrijpen
Als er sprake is van nalatigheid, het niet voldoen aan de verplichte schoonmaak, dan is de gemeente wettelijk verplicht om op de kortst mogelijke termijn deze schoonmaak over te nemen. De eigenaar, huurder of gebruiker van het grondstuk waarop is ingegrepen krijgt daarvoor de rekening van de gemeente gepresenteerd. Nog afgezien de fikse boetes die kunnen worden opgelegd.