Nieuwe aanval op bosbranden Portugal

Jaar op jaar en al tientallen jaren lang probeert de Portugese overheid vat te krijgen op het enorme aantal bosbranden wat het land elk jaar opnieuw in het nieuws brengt.

108 doden
2017 was het rampjaar waarin meer terrein is verbrand sinds de afgelopen 10 jaren. Het totaal aan meer dan 440.000 verbrande hectaren kwam neer op 4 keren meer dan het gemiddelde per jaar. Op 2 hoogtepunten van het jaar was ook sprake van een ongekend aantal dodelijke slachtoffers. In juli in het centrum van Portugal, 64 personen in de omgeving van Pedrogâo Grande om. Een aantal van hen omdat zij door de autoriteiten de verkeerde weg op waren gestuurd om aan de vuurzee te ontkomen. Zelfs in oktober was sprake van een groot aantal slachtoffers. Een groot aantal branden stak in deze ongebruikelijke periode vanuit het spaanse Galicië de grens met Portugal over en binnen 2 dagen waren in de noordelijke regio van dit vakantieland nog eens 44 doden te betreuren.

In 2016 werd een wetsvoorstel afgewezen waarbij de buren het terrein van hun buurman schoon mogen maken, terwijl dat dan wel voor rekening van die buurman is. Er moest natuurlijk sprake zijn van een brandgevaarlijke situatie.

Waar de locale gemeenten, de freguesia, zelf eerder aan hun eigen straatje en glorie dachten, lijkt de centrale overheid nu wel in te grijpen.

197 gemeenten en 6.000 dorpen
De overheid heeft de inventarisatie na de laatste grote bosbranden in 2017 bekend gemaakt.  Op de lijst staan 197 gemeenten en daarbinnen 6.000 dorpen die verplicht zijn om direct te beginnen met het opruimen van groenafval, het kortwieken van bomen en het vernietigen van het vele struikgewas.

Particulier moet verplicht snoeien en opruimen
De eigenaren, huurders, gebruikers en instellingen onder welke titel dan ook, zijn nu verplicht om het terrein wat zij in gebruik hebben te ontdoen van overdadig struikgewas en wildgroei aan bomen.

Nieuwe 50 meter zone
De wetsaanpassing verplicht de eigenaren, huurder, gebruiker, om een schone ruime van 50 meter rondom elke vorm van bebouwing aan te houden. Binnen deze 50 meter zone mogen de toppen van bomen op niet meer dan 5 meter vanaf elk bebouwd deel staan. Struikjes en andere planten mogen niet hoger zijn dan 20 centimeter.

Na de eerste boom op minimaal 5 meter afstand van de woning, schuur, opslag, stal, mag elke volgende boom vervolgens niet dichterbij dan 4 meter van de eerste bomen staan.

Ook schoonmaak onbebouwde percelen
Eigenaren van niet bebouwde percelen zijn verplicht om van bomen die 8 meter of hoger zijn, te ontdoen van alle takken tot op 4 meter vanaf de bodem. Bij kleinere bomen mag het minimale schone deel van de stam evenredig worden verkleind tot evenredig 50% in verhouding van de lengte van de boom. Bij een boom van 5 meter moet de eigenaar of gebruiker 2,50 cm van de stam schoonmaken, bij een boom van 6 meter is dat 3 meter.

Struiken in deze niet bebouwde gebieden mogen niet hoger zijn dan 50 centimeter

Hoge boetes
De nationale portugese overheid heeft de “municipios” belast met de contrôle op de uitvoering van deze maatregelen. Het zal dan ook de gemeente zijn die een bestuurlijke bekeuring oplegt. Deze “coima” bedraagt voor een partikulier 10.000 euro en 120.000 euro voor een onderneming die het grondstuk in gebruik heeft.

Opruimen op kosten eigenaar of gebruiker
Indien de eigenaar of andere gebruiker voor de genoemde datum van 15 maart 2018 niet voor het schoonmaken en opruimen zorgt, dan is de gemeente bevoegd om die werkzaamheden uit te voeren. Daarvoor is geen speciale toestemming meer nodig, terwijl die werkzaamheden volledig voor rekening zullen komen van hen die verplicht waren om zelf voor het opruimen te zorgen.