Bizar uitgavenpatroon ex-socialistische Premier José Socrates

Naar nu bekend is geworden kent het gemiddelde bestedingspatroon voor maaltijden door de voormalige Portugese eerste minister José Socrates een gemiddelde van 161 euro per maaltijd. Ondanks dat op zijn bankrekeningen beslag is gelegd. De beslaglegging overtreft de 12 miljoen euro, een bedrag wat Socrates niet uit erfenissen kan hebben verkregen.

Ook de verkoop van zijn boek kan zijn uitgaven niet financieren. Om het boek in een lijst van bestsellers te krijgen had Socrates zelf meer dan honderdduizend exemplaren van zijn boekwerkje laten kopen. Wat hem al snel op extra publiciteit kwam te staan.

In een land waar je voor rond de 15 a 16 euro een perfecte maaltijd geserveerd kunt krijgen en met een minimum loon van nog geen 600 euro per maand, is dit natuurlijk wel opvallend te noemen.

Maar ja, de Brusselse geldkraan staat, met miljarden gratis subsidies, al jarenlang wagenwijd open, dus wat let het deze en gene om in die snoeppot te graaien.

Twee jaar geleden werd Socrates vrij gelaten uit een voorlopige hechtenis, die hij in een door hemzelf gebouwde gevangenis door heeft gebracht. Hij werd gearresteerd nadat zijn de strafbare feiten waarvan hij wordt verdacht naar buiten kwamen terwijl hij in de Franse hoofdstad Parijs bivakeerde. Hij huurde een apartement van rond de 16.000 euro per maand en at vrijwel dagelijks buiten de deur. Portugese kranten legden de hand op restaurantbonnetjes met daarop toetjes van meer dan 80 euro.

Zijn pensioen als eerste minister kon niet goed zijn voor dit uitgavenpatroon. Hij vertelde aan de portugese media dat hij in Parijs verbleef om zich te wijden aan een speciale studie, de politieke wetenschap. Curieus voor iemand die daarvoor een aantal jaren de eerste man van de Republiek Portugal was. Maar zoveel kritische vragen kom je in de portugese pers niet zoveel tegen.

Na het bekend worden dat hij door de Portugese justitie werd “gezocht”, overlegde hij over een probleemloos verblijf na zijn terugkeer op de Lissabon luchthaven. Bij aankomst werd hij echter direct in de boeien geslagen en naar de speciale gevangenis in Evora overgebracht.

In zijn ambtsperiode werd die gevangenis gebouwd met het doel om daar alleen politiemensen en politici in bewaring te kunnen houden. De voormalige politieke leider, afkomstig uit de Socialistische Partij, verbleef 9 maanden in deze exclusieve gevangenis, zonder dat hij daarbij in staat van beschuldiging werd gesteld. In Portugal, lid van de Europese Unie, behoort dit tot de mogelijkheden.

Hij kreeg daar wel dagelijks hoog bezoek, van de inmiddels overleden partijbons Mario Soares tot aan de huidige Eerste Minister Costa die hem tijdens zijn huidige ambtsperiode op zocht om hem een hart onder de riem te steken.

Inmiddels is Socrates wel in staat van beschuldiging gesteld. De openbare aanklager heeft voor hem een waslijst van strafbare feiten samengesteld, variërend van ambtsmisbruik, witwasserij, tot aan bevoordeling van vrienden, zoals de eigenaar van het grote Portugese bouwbedrijf Lena, welk bedrijf ook nu gewoon de grote opdrachten voor de overheid uit kan blijven voeren.

Ook de voormalige Portugese bank familiebank, de BES, Banco Espirito Santo, blijft in het komende proces niet buiten schot. Socrates had en heeft verbindingen met de voormalige eigenaar Salgado. Een paar geleden kwam de BES vooral in het nieuws omdat ze in feite bankroet is gegaan. Maar niet eerder dan dat van de ene op de andere dag een groot aantal filialen in het hele land, in de nacht de gevelnaam BES werd vervangen door Novo Banco, de Nieuwe Bank.

Dit was een geplande actie die in het diepste geheim is uitgevoerd. De rekeninghouders die met hun rekening bij de BES geregistreerd bleven hadden in Portugal niet de rechtsbescherming van bijvoorbeeld de 100.000 euro zoals deze in Nederland is gegarandeerd, waardoor velen hun spaargeld kwijt zijn geraakt.

De voormalig directeur bleef meer dan een jaar lang van zijn pensioen van meer dan 15.000 euro per maand genieten. Twee maanden geleden maakte de Portugese justitie daar uiteindelijk een einde aan door er beslag op te leggen. Nu geniet deze ex-directeur het Portugese bijstandsinkomen van nog geen 500 euro. Wat niet wegneemt dat hij op eenzelfde luxe niveau door kan blijven leven als mét zijn enorme pensioen.