Japan hoogste percentage dementie, Portugal plaats 4

Volgens een rapport “Health at a Glance 2017, wat morgen in Parijs door de OESO, Organisatie voor Economische Samenwerking, zal worden gepresenteerd, staat Japan met 23,3 op de duizend aan de kop als het gaat om het aantal inwoners wat lijdt aan dementie.

Mexico is het land met 7,2 het laagst aantal gevallen per duizend inwoners,  Duitsland 20,2 – Italië  22,5 en Portugal 19,9 per duizend inwoners en komt daarmee ook hoger uit dan het gemiddelde van de 35 landen die door de organisatie zijn geëvalueerd.

Over de gezondheidstoestand van de Portugezen, vermeldt het document dat Portugal binnen het gemiddelde van de OESO-landen ligt wat betreft de levensverwachting (78,1 jaar voor mannen en 84,3 jaar voor vrouwen) en mortaliteit als gevolg van ischemische ziekte (hartaanval en angina pectoris).

Eén op de 10 portugesen koopt, wegens de lagere inkomens, geen medicijnen tegen de verschijnselen van dementie.

De OESO is een in 1961 opgericht samenwerkingsverband van 35 landen om met elkaar het sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren.