Portugal: Landelijke Politieactie tegen wildkampeerders

De Portugese politiedienst, de G.N.R., voerde met inzet van haar gespecialiseerde Milieuafdeling, de SEPNA, op 6 én 7 oktober een grote controle uit in een aantal beschermde natuurgebieden van het land, wat dit jaar zo zwaar door de branden is getroffen.

De voorlopige tussenbalans levert een bijna onvoorstelbaar aantal van 418.000 ha verbrande hectare op, wat meer is dan 4 miljard vierkante meters. Dat zijn 620 duizend voetbalvelden. Dit is het opgebouwde aantal tot 18 oktober jl.

Veel zwaarder levert het vaak door onachtzaamheid en andere oorzaken veroorzaakte aantal branden ook nog het trieste aantal van meer dan 100 doden op. Was na de catastrofe van Pedrogâo Grande, district Leiria, met meer dan 60 doden nog niet voldoende, daar kwamen in een oktober weekend zomaar 523 nieuwe branden op één dag bij. Ook hier vielen weer tientallen doden.

Majoor Bruno Marques van de G.N.R.: “Het doel van onze akties was – en is – het ontdekken, voorkomen en beteugelen van llegale situaties zoals het clandestien kamperen”.

De grote aktie werd uitgevoerd in samenwerking met de ICNF, het nationale Portugese instituut voor het behoud van de natuur en de bebossing in het land. Bij de operatie waren agenten betrokken van de SEPNA, Guarda Nacional Republicana, in samenwerking met surveillanten, in Nederland bekend als Handhaving, van de ICNF.

De nationale parken waarbinnen deze speciale aktie werd uitgevoerd, waren het Natuurpark do Alvâo in het noorden van het land (PNAI), in het meer centraal gelegen Natuurpark Serra de Estrela (PNSE), het Natuurpark Sintra-Cascais aan de westkust (PNSC) en het Natuurpark van Zuid-Oost Alentejana en tot slot het natuurgebied aan de Costa Vincentina in het zuid-westen van Portugal.

Van de politiediensten van de GNR waren 44 agenten betrokken van de Territoriale Comando’s van Beja, Castelo Branco, Faro, Guarda, Lissabon en Vila real. Er is controle uitgevoerd op 22 gebruikers of bezoekers van de genoemde parken, aan 16 harde overtreders zijn boetes uitgedeeld.

Majoor Bruno Marques van de afdeling voorlichting van de G.N.R.: “De G.N.R, is heel attent op de problematiek rond het wildkamperen en gedurende het hele jaar zullen diverse controleakties plaats blijven vinden en zullen overtreders worden bekeurd.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *